Kredyty i Ubezpieczenia w Jastębiu-Zdrój

 

Pon - Sob 9.00 - 21.00

 

tel. 32 470 40 04

 

 

 

Ubezpieczenia Jastrzębie Zdrój
GALERIA ZDRÓJ - Jastrzębie Zdrój


e-mail:
kontakt@twoje-kredyty.com.pl

Ubezpieczenia Jastrzębie Zdrój
Kredyty Jastrzębie Zdrój

Co zrobić w przypadku szkody komunikacyjnej?

Co zrobić w przypadku szkody komunikacyjnej?

 

1.     Gdy sprawcą szkody powstałej na Twoim pojeździe jest osoba posiadająca lub też nieposiadająca ubezpieczenia.

Sprawca zdarzenia nie chce okazać ubezpieczenia pojazdu? Nic straconego! Na stronie internetowej: https://zapytania.oi.ufg.pl/zpp/login.do możesz sprawdzić czy dana osoba posiada aktualne ubezpieczenie.

Pamiętaj!! W przypadku wypadku z ofiarami w ludziach zawsze wzywaj Policję. Natomiast w przypadku kolizji koniecznym jest zebranie niezbędnych danych takich jak:

 • Data i miejsce zdarzenia,
 • Dane sprawcy: Imię, Nazwisko,
 • Towarzystwo ubezpieczeniowe oraz nr polisy ubezpieczeniowej,
 • Numer rejestracyjny, marka, model pojazdu,
 • Szczegółowy opis i szkic zdarzenia ( dostępne w druki do pobrania ).

 

 

2.     Gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, bądź nie wiadomo kto jest sprawcą.


a)     Zdarzenie komunikacyjne

Podczas zdarzenia drogowego doszło do szkody w mieniu i na osobie? Nie masz danych sprawcy? Nie martw się! Jeżeli szkoda spowodowała rozstrój zdrowia który trwał ponad 14 dni UFG wypłaci Ci należne odszkodowanie.

Do zgłoszenia szkody będą Ci potrzebne następujące dokumenty:

 • Wniosek zgłoszenia szkody do UFG. Możesz tego dokonać w dowolnej firmie ubezpieczeniowej,
 • Oświadczenie braku posiadania ubezpieczenia auto casco, lub potwierdzenie jego posiadania,
 • Polisa ubezpieczeniowa – OC,
 • Dowód rejestracyjny,
 • Umowa kupna-sprzedaży,
 • Szczegółowy opis i szkic zdarzenia,
 • Rachunki za naprawę pojazdu.

 

b)    Szkoda na nieruchomości

Pamiętaj o dostarczeniu do UFG kompletnej dokumentacji:

 • Rachunki za naprawę nieruchomości,
 • Dokładne określenie zakresu szkody,
 • Kosztorys naprawy,
 • Ekspertyzę biegłego. Musi ona  określać zakres uszkodzeń nieruchomości, sposób ich usunięcia oraz koszt przywrócenia do stanu poprzedniego (jeżeli została sporządzona),
 • Oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu,
 • Informacje o  braku ubezpieczenia OC u sprawcy zdarzenia.

 

c)     Szkoda na przewożonym ładunku

W przypadku szkody komunikacyjnej, w wyniku której uszkodzony został twój ładunek, koniecznie dostarcz do UFG takie dokumenty jak:

 • Spis wszystkich przewożonych a zarazem uszkodzonych rzeczy,
 • Określenie cen i dat ich nabycia,
 • Oświadczenie policji bądź świadków zdarzenia o zniszczonej ilości towarów,
 • List przewozowy,
 • Specyfikację towarów przewożonych przez przewoźnika odpłatnie,
 • Polisę ubezpieczenia np. OC przewoźnika,
 • Oświadczenie o braku ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia,
 • Szczegółowy opis zdarzenia, protokół policyjny bądź orzeczenie sądu.

 

d)    Szkoda na osobie

Zgłaszając szkodę, w której ucierpiał człowiek będziesz potrzebował poniższych dokumentów:

 • Dokumentacja medyczna w tym opinie lekarskie, zalecenia,
 • Wniosek o wypłatę odszkodowania,
 • Oświadczenie sprawcy, protokół policyjny, orzeczenie sądu lub szczegółowy opis zdarzenia,
 • Oświadczenie o braku ubezpieczenia OC sprawcy szkody,
 • Kosztorys leczenia po zdarzeniu,
 • Zaświadczenie o zarobkach utraconych w okresie pobierania zasiłku chorobowego i czasie rehabilitacji,
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości deklarowanego dochodu (kopie formularzy podatkowych),
 • Oświadczenie czy wypadek pozostawał w związku z zatrudnieniem,
 • Jeżeli w następstwie wypadku poszkodowany stał się niezdolny do pracy i dochodzi renty wyrównawczej - zaświadczenie o wysokości zarobków przed wypadkiem w ujęciu netto oraz decyzje rentowe ZUS.

 

e)     Szkoda na osobie – śmierć

 • Akt zgonu,
 • Akt zawarcia związku małżeńskiego(jeżeli uprawnionym jest współmałżonek),
 • Wszelkie rachunki zwiane z kosztami pogrzebowymi,
 • Wniosek zawierający roszczenie (np. zadośćuczynienie, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, renta),
 • Zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w momencie wypadku komunikacyjnego,
 • Akty urodzeń dzieci (jeżeli uprawnionymi są dzieci poszkodowanego),
 • Dokumentacja określająca dochody poszkodowanego przed wypadkiem oraz dochody Jego współmałżonka,
 • Decyzje ZUS o wysokości otrzymanej renty rodzinnej,
 • Dokumenty (będące w posiadaniu osoby uprawnionej) dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu, postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy), jak i braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody, jeżeli jest on znany.

 

 

 

Co zrobić w przypadku szkody komunikacyjnej?